Sankt Hans

Grundejerforeningen Potentilvej har i mange år haft traditionen at afholde Skt. Hans aften med bål og glade mennerske. Vi har desværre de sidste 2 år ikke fortsat dette dels pga. tørke og dels pga. manglende tilslutning.


Vi håber at kunne tage tradionen op igen i 2020, så hvis nogen i foreningen vil påtage sige denne opgave, så er I velkommen til at kontakte Bestyrelsen på email helle.krogh2@gmail.com.